Giới thiệu

 Trường THCS Lê Đức Thọ trước đây còn gọi là trường THCS Nam Vân, trường cóDSC_0390